Produkcja suplementów diety

Home / Aplikacje / Produkcja suplementów diety

Nasza technologia w produkcji suplementów diety

Ponieważ zapewnia szybkie i nieniszczące badanie składników chemicznych obecnych w produktach, spektroskopia Ramana jest korzystna w kontroli jakości suplementów diety. Spektroskopia ramana pozwala rozpoznać składniki odżywcze i dostrzec zanieczyszczenia, które mogą pogorszyć jakość produktu.

CO TO JEST SPEKTROSKOPIA RAMANA

Technika spektroskopii molekularnej znana jako spektroskopia Ramana opiera się na nieelastycznym rozpraszaniu światła monochromatycznego w strukturach molekularnych. Stany wzbudzenia molekuł są zmieniane przez padające światło lasera, w wyniku czego molekuły wytwarzają światło o różnej długości fali w stosunku do długości fali wzbudzenia (nazywane przesunięciami Stokesa lub Anti-Stokesa). Każda substancja ma unikalne widmo Ramana. Z tego powodu obecność i skład różnych substancji chemicznych można wykryć i określić ilościowo za pomocą rozpraszania Ramana.

Spektroskopia ramana jest techniką nieniszczącą, co oznacza, że w żaden sposób nie uszkadza ani nie zmienia próbki. Jest to również technika bezkontaktowa, co oznacza, że może być stosowana do analizy próbek bez wchodzenia z nimi w kontakt fizyczny. Dzięki temu spektroskopia Ramana jest idealną techniką do analizy delikatnych lub wrażliwych próbek.

PROBLEMY W PRODUKCJI SUPLEMENTÓW DIETY

Główne problemy w produkcji suplementów diety to:

 1. Niska wydajność linii produkcyjnej ze względu na złożoność procesów kontroli jakości na linii produkcyjnej i poza nią.
 2. Zmienność surowców: Surowce stosowane w produkcji leków mogą różnić się jakością i składem, co prowadzi do trudności w utrzymaniu spójności i jakości produktu końcowego.
 3. Zanieczyszczenia: Zanieczyszczenie w procesie wytwarzania może poważnie wpłynąć na jakość i skuteczność leku. Zanieczyszczenia mogą wystąpić zarówno w procesie produkcji, jak i podczas przechowywania lub transportu.
 4. Błędy ludzkie: W procesie produkcji leków błędy ludzkie mogą prowadzić do niedoskonałości i problemów z jakością. Wielu producentów leków stara się zminimalizować ryzyko błędu ludzkiego poprzez automatyzację i uproszczenie procesu produkcji.
 5. Utrzymanie wysokiego poziomu kontroli jakości dla wielu różnych substancji chemicznych w lekach.
 6. Kosztowne i czasochłonne badanie jakości wszystkich elementów linii produkcyjnej, takich jak składniki, półprodukty i produkty.
 7. Większość MŚP w branży suplementów nie może sobie pozwolić na wyposażenie laboratoriów badawczych w drogie narzędzia diagnostyczne, np. stacjonarne spektrofotometry, oraz zespół techników laboratoryjnych do obsługi procesów. Muszą zlecać te procesy na zewnątrz i wysyłać je do specjalistycznych laboratoriów - to kosztuje i zajmuje czas.

NASZE ROZWIĄZANIE

Wszystkie problemy branży suplementów diety wymagają systematycznej i dokładnej kontroli jakości, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność produktu końcowego.

Jest to trudne do wykonania bez zautomatyzowanego systemu kontroli jakości wykorzystującego najnowsze osiągnięcia technologiczne.

Nasze rozwiązanie rozwiązuje wiele z tych problemów poprzez dostarczenie rozwiązania, które:

 • Sprawny, zautomatyzowany i oddany,
 • Pozwala na pomiar w czasie rzeczywistym bez konieczności czekania na wyniki,
 • Umożliwia bardzo częsty pomiar jakości substancji w wielu miejscach linii produkcyjnej,
 • Wyklucza błędy ludzkie, np. błędy interpretacji widma, oferując zautomatyzowany system oparty na uczeniu maszynowym, który określa status jakościowy badanych substancji i przekazuje je operatorom na linii produkcyjnej,
 • Pozwala na znaczne obniżenie kosztów kontroli jakości leków na linii.

Przypadek 1: Określenie jakości składników, półproduktów i produktów

Podstawowym zastosowaniem jest określanie jakości substancji aktywnych, czyli ich czystości i stabilności. Technika ta pozwala na monitorowanie zmian w widmie substancji, co może świadczyć o obecności zanieczyszczeń, lub zmian w strukturze chemicznej, co może wpływać na skuteczność leku.

Przypadek 2: Kontrola stabilności składników

Dane dotyczące stabilności produktu można również uzyskać za pomocą spektroskopii Ramana. Istotne jest, aby substancje wykorzystywane w tworzeniu suplementów diety były stabilne i nie ulegały wpływom podczas obróbki, przechowywania czy transportu. Spektroskopia ramana może być stosowana do wykrywania zmian w składnikach chemicznych, które mogą wskazywać na spadek jakości produktu.

Przypadek 3: Wykrywanie fałszerstw

Technologia ta może również wykrywać podrabiane i fałszowane suplementy diety, ponieważ każdy składnik chemiczny ma unikalny spektralny odcisk palca, który można wykryć za pomocą spektroskopii ramana. Dzięki temu możemy łatwo wykryć substancje, których nie powinno tam być.

Zalety naszej technologii

Pomiary w czasie rzeczywistym

Kontrola jakości w czasie rzeczywistym bezpośrednio na linii produkcyjnej

Spersonalizowane rozwiązanie

Nie ma uniwersalnych rozwiązań. To jest właśnie siła naszej technologii. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy skutecznie dostosować naszą platformę bazową do konkretnego zastosowania klienta.

Wysoka dokładność

Nasza technologia jest w stanie wykryć pojedyncze cząsteczki badanej substancji

Mobilne, przenośne rozwiązanie

Ze względu na swoje miniaturowe rozmiary, urządzenie może być przenoszone do wielu różnych obszarów operacyjnych na linii produkcyjnej

Oszczędność kosztów

Rozwiązanie oferuje znaczne oszczędności w procesie produkcji w porównaniu do obecnych systemów (testowanie w zewnętrznych laboratoriach, co zwiększa koszty i spowalnia produkcję)

Wyższa jakość produktu

Dzięki przeniesieniu kontroli jakości na wyższy poziom, wzrośnie jakość produktów trafiających do sprzedaży, co z kolei bezpośrednio przekłada się na wzrost zadowolenia klientów i konkurencyjności produktu na rynku