Badania i rozwój

Home / Aplikacje / Badania i rozwój

Nasza technologia w badaniach naukowych

Spektroskopia ramana znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, w tym w chemii, fizyce, biologii, medycynie, materiałoznawstwie i naukach o środowisku.

CO TO JEST SPEKTROSKOPIA RAMANA

Technika spektroskopii molekularnej znana jako spektroskopia Ramana opiera się na nieelastycznym rozpraszaniu światła monochromatycznego w strukturach molekularnych. Stany wzbudzenia molekuł są zmieniane przez padające światło lasera, w wyniku czego molekuły wytwarzają światło o różnej długości fali w stosunku do długości fali wzbudzenia (nazywane przesunięciami Stokesa lub Anti-Stokesa). Każda substancja ma unikalne widmo Ramana. Z tego powodu obecność i skład różnych substancji chemicznych można wykryć i określić ilościowo za pomocą rozpraszania Ramana.

Spektroskopia ramana jest techniką nieniszczącą, co oznacza, że w żaden sposób nie uszkadza ani nie zmienia próbki. Jest to również technika bezkontaktowa, co oznacza, że może być stosowana do analizy próbek bez wchodzenia z nimi w kontakt fizyczny. Dzięki temu spektroskopia Ramana jest idealną techniką do analizy delikatnych lub wrażliwych próbek.

Przypadek 1: Badanie struktury molekularnej

Za pomocą spektroskopii ramana możliwe jest badanie struktury molekularnej związku chemicznego. Widma ramanowskie pomagają w badaniu konformacji i izomerów molekularnych, jak również w identyfikacji różnych wiązań chemicznych i ich siły.

Przypadek 2: Badanie składu chemicznego

Spektroskopia ramana jest stosowana do określania składu chemicznego szerokiej gamy materiałów, w tym tekstyliów, stopów metali, minerałów, polimerów oraz innych substancji organicznych i nieorganicznych.

Sprawa 3: Kontrola jakości

Aby ustalić skład chemiczny produktu, wykryć zanieczyszczenia i ocenić jego jakość, spektroskopia ramana jest stosowana w kontroli jakości towarów, takich jak leki, żywność, suplementy diety, nawozy i materiały budowlane.

Przypadek 4: Diagnostyka kliniczna

Spektroskopia ramana jest wykorzystywana w medycynie do diagnozowania wielu chorób i dolegliwości, w tym chorób skóry, oczu, neurologicznych, nowotworowych i wielu innych.

Przypadek 5: Badanie struktury białek

Spektroskopia ramana umożliwia badanie struktury białek, co jest kluczowe w badaniach z zakresu biologii molekularnej i biotechnologii.

Sprawa 6: Badania atmosfery

W badaniach atmosfery za pomocą spektroskopii ramana ocenia się skład chemiczny i ilość gazów atmosferycznych, w tym ozonu, dwutlenku węgla i metanu.

Przypadek 7: Kontrola jakości w produkcji biopaliw

Poprzez identyfikację i pomiar składników paliwa, spektroskopia ramana jest wykorzystywana do regulacji jakości produkcji biopaliw.

Przypadek 8: Badania fizyczne

Fizyka może wykorzystać spektroskopię Ramana do badania materii, w tym ciał stałych, cieczy i gazów. Może być przydatna do badania właściwości kinetycznych i termodynamicznych zróżnicowanych materiałów.

Przypadek 9: Zastosowania geologiczne

Geologia może badać minerały i skały za pomocą spektroskopii ramana. Można go wykorzystać do identyfikacji minerałów i ustalenia ich cech chemicznych i fizycznych.

Zalety naszej technologii

Nieinwazyjna

Pomiar nie wymaga uszkodzenia badanej próbki

Rozwiązanie dedykowane

Nie ma uniwersalnych rozwiązań. To jest właśnie siła naszej technologii. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy skutecznie dostosować rozwiązanie bazowe do konkretnego zastosowania klienta.

Wysoka dokładność

Nasza technologia jest w stanie wykryć pojedyncze cząsteczki badanej substancji

Małe i przenośne

Ze względu na swoje miniaturowe rozmiary, urządzenie może być przenoszone do wielu różnych obszarów operacyjnych na linii produkcyjnej

Natychmiastowy pomiar

Technologia ta oferuje bardzo krótki czas pomiaru, nawet 30 sekund

Duża pojemność informacyjna

Sygnał spektrofotometryczny z naszego urządzenia charakteryzuje się dużą pojemnością informacyjną i rozdzielczością pomiarową