FCMG – wnioski

Home / Aplikacje / FCMG – wnioski

Nasza technologia w przemyśle FCMG

Nasza autorska technologia oparta na spektroskopii Ramana może być z powodzeniem stosowana do bezkontaktowej, szybkiej i taniej kontroli jakości żywności w czasie rzeczywistym na linii produkcyjnej.

Wśród substancji, które możemy przetestować są:
- składniki chemii spożywczej, konserwanty, dodatki,
- mieszanin jednorodnych,
- napoje.

CO TO JEST SPEKTROSKOPIA RAMANOWSKA

Technika spektroskopii molekularnej znana jako spektroskopia Ramana opiera się na nieelastycznym rozpraszaniu światła monochromatycznego w strukturach molekularnych. Stany wzbudzenia molekuł są zmieniane przez padające światło lasera, w wyniku czego molekuły wytwarzają światło o różnej długości fali w stosunku do długości fali wzbudzenia (nazywane przesunięciami Stokesa lub Anti-Stokesa). Każda substancja ma unikalne widmo Ramana. Z tego powodu obecność i skład różnych substancji chemicznych można wykryć i określić ilościowo za pomocą rozpraszania Ramana.

Spektroskopia ramanowska jest techniką nieniszczącą, co oznacza, że nie uszkadza ani nie zmienia w żaden sposób próbki. Jest to również technika bezkontaktowa, co oznacza, że może być stosowana do analizy próbek bez wchodzenia z nimi w kontakt fizyczny. Dzięki temu spektroskopia Ramana jest idealną techniką do analizy delikatnych lub wrażliwych próbek.

PROBLEMY W BRANŻY FCMG

Proces określania jakości produktów spożywczych może być utrudniony przez kilka kwestii, podobnie jak w innych obszarach kontroli jakości. Poniżej przedstawiono kilka najbardziej kluczowych problemów związanych z kontrolą jakości żywności:

 • Substancje chemiczne i zanieczyszczenia: Po spożyciu przez ludzi liczne substancje chemiczne i zanieczyszczenia mogą powodować szeroki zakres zaburzeń. Pestycydy, nawozy, konserwanty, barwniki, antybiotyki i inne towary chemiczne używane w produkcji żywności mogą zawierać te wszystkie chemikalia.
 • Zmienność składu chemicznego: Na jakość i bezpieczeństwo produktu spożywczego może wpływać wiele czynników, w tym lokalizacja i czas zbiorów, a także warunki przechowywania i transportu.
 • Mikroorganizmy i bakterie: Żywność może być zanieczyszczona zarazkami i bakteriami, które mogą wywołać chorobę u ludzi. Organizacje monitorujące jakość żywności zazwyczaj posiadają wytyczne, które mają na celu powstrzymanie i zwalczanie wzrostu bakterii i innych zarazków w żywności.
 • Kontrola jakości żywności jest poważnie utrudniona przez te kwestie. Stąd niezwykle istotne jest zarządzanie jakością i bezpieczeństwem produktów spożywczych oraz podnoszenie świadomości klientów w zakresie jakości kupowanej żywności poprzez zastosowanie odpowiednich technik analitycznych, takich jak spektrofotometria Ramana.

 

Ponadto procesy kontroli jakości w FCMG mają podobne problemy jak inne oddziały:

 1. Niska wydajność linii produkcyjnej ze względu na złożoność procesów kontroli jakości na linii produkcyjnej i poza nią.
 2. Utrzymanie wysokiego poziomu kontroli jakości dla szerokiej gamy substancji chemicznych stosowanych w produkcji żywności.
 3. Kosztowne i czasochłonne badanie jakości wszystkich elementów linii produkcyjnej, takich jak składniki, półprodukty i produkty.
 4. Większość MŚP z branży FCMG nie może sobie pozwolić na posiadanie laboratoriów badawczych wyposażonych w drogie narzędzia diagnostyczne, np. stacjonarne spektrofotometry oraz zespół techników laboratoryjnych do obsługi procesów. Muszą zlecać te procesy na zewnątrz i wysyłać próbki do specjalistycznych laboratoriów - to kosztuje i zajmuje czas.

NASZE ROZWIĄZANIE

Wszystkie problemy branży FCMG wymagają systematycznej i dokładnej kontroli jakości, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność produktu końcowego.

Jest to trudne do wykonania bez zautomatyzowanego systemu kontroli jakości wykorzystującego najnowsze osiągnięcia technologiczne.

Nasze rozwiązanie rozwiązuje wiele z tych problemów poprzez dostarczenie rozwiązania, które:

 • Sprawny, zautomatyzowany i oddany,
 • Pozwala klientowi na pomiar w czasie rzeczywistym bez konieczności oczekiwania na wyniki,
 • Umożliwia bardzo częsty pomiar jakości substancji w wielu miejscach linii produkcyjnej,
 • Wyklucza błędy ludzkie, np. błędy interpretacji widma, oferując zautomatyzowany system oparty na uczeniu maszynowym, który określa status jakościowy badanych substancji i przekazuje je operatorom na linii produkcyjnej,
 • Pozwala na znaczne obniżenie kosztów kontroli jakości leków na linii.

Przypadek 1: Wykrywanie szkodliwych zanieczyszczeń

Spektrofotometria ramanowska może wykrywać różne zanieczyszczenia w żywności, takie jak metale ciężkie, pestycydy, herbicydy i inne substancje chemiczne. Zapobiega to wprowadzaniu niebezpiecznych substancji do żywności.

Przypadek 2: Identyfikacja i autentyczność produktów

Nasza technologia może być wykorzystywana do identyfikacji i uwierzytelniania produktów spożywczych. Dzięki tej technice można szybko określić, czy dany produkt jest oryginalny czy podrobiony, co jest ważne w przypadku produktów objętych ochroną geograficzną lub specjałów kulinarnych.

Przypadek 3: Badanie jakości i stabilności produktu

Nasza technologia może być wykorzystywana do badania jakości i stabilności produktów spożywczych, w tym do określania okresu trwałości produktu oraz statusu jakościowego produktu. Pozwala to uniknąć wprowadzania na rynek produktów o niskiej jakości, co z kolei może mieć wpływ na zdrowie konsumentów.

Zalety naszej technologii

Pomiary w czasie rzeczywistym

Kontrola jakości w czasie rzeczywistym bezpośrednio na linii produkcyjnej

Rozwiązanie dedykowane

Nie ma uniwersalnych rozwiązań. To jest właśnie siła naszej technologii. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy skutecznie dostosować naszą bazową technologię do konkretnego zastosowania klienta. Dzięki temu będzie on niezwykle skuteczny.

Wysoka dokładność

Nasza technologia jest w stanie wykryć pojedyncze cząsteczki badanej substancji

Mobilne, przenośne rozwiązanie

Ze względu na swoje miniaturowe rozmiary, urządzenie może być przenoszone do wielu różnych obszarów operacyjnych na linii produkcyjnej

Oszczędność kosztów

Rozwiązanie oferuje znaczne oszczędności w procesie produkcji w porównaniu do obecnych systemów (testowanie w zewnętrznych laboratoriach, co zwiększa koszty i spowalnia produkcję)

Wyższa jakość produktu

Dzięki przeniesieniu kontroli jakości na wyższy poziom, wzrośnie jakość produktów trafiających do sprzedaży, co z kolei bezpośrednio przekłada się na wzrost zadowolenia klientów i konkurencyjności produktu na rynku